دبیرستان فرزانگان 6
معرفی امکانات و فضای کارگاه هوا و فضا دبیرستان
از جمله تجهیزات مورد استفاده در این کارگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  • متصل به اینترنت از طریق یک سیستم کامپیوتری
  • تجهیزات ساخت گلایدر
  • رادیو کنترل
  • سرور
  • speed control
  • نرم افزار شبیه ساز پرواز
  • تجهیزات ساخت هواپیمای موتوردار
  • تجهیزات ساخت هاورکرافت