دبیرستان فرزانگان 6
دانستنی ها
 
 
 
  برنامه هفتگی کلاس های تابستان  
 
 
 
   
 
 
  بخشنامه معلم پژوهنده ویژه همکاران  
 
 
 
   
 
 
  اعلام نتایج امتحانات ترم دوم پایه چهارم  
 
 
متن را وارد نمایید
 
   
 
 
  برنامه امتحانات نوبت دوم پایه دهم(تجربی-ریاضی-انسانی)  
 
 
 
   
 
 
  برنامه امتحانات هماهنگ دروس اختصاصی  
 
 
 
   
 
 
  برنامه مطالعاتی پایه دهم  
 
 
 
   
 
 
  برگزاری امتحانات ترم اول  
 
 
 
   
 
 
  برگزاری امتحانات ترم اول پایه چهارم