دبیرستان فرزانگان 6
کارگاه سنت و شریعت در عصر پیامبر ویژه پایه یازدهم علوم انسانی
 
کارگاه یک روزه مادر، کودک، اچ آی وی (واحد سلامت)
 
کارگاه هدف گذاری و افق گشایی ویژه علوم انسانی
 
کافه کتاب ویژه اولیای علوم انسانی
 
کارگاه زبان فارسی در دوره قبل از اسلام ویژه علوم انسانی پایه دهم