کادر اجرایی  
نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات سابقه(سال)
خانم مهناز صادقیان مدیریت کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی 31
خانم اکرم خرمی پور مدیر داخلی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی 28
خانم اعظم پورفرخی معاونت آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 26
خانم زیبا حاجی معاونت فرهنگی کارشناسی دینی-عربی 28
خانم صغری سلیمان آبادی معاونت پایه یازدهم کارشناسی تاریخ ملل اسلامی  
خانم فرزانه فصیحی معاونت پایه دهم سطح دو حوزه علمیه  
خانم مرضیه پورذکریا سرپرست علوم انسانی کارشناسی ارشد جمعیت شناسی 10
خانم پریسا دری
مشاور تحصیلی پایه دهم
(ریاضی و تجربی)
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 22
خانم طاهره روشن طلب
مشاور تحصیلی رشته ریاضی
دانشجوی ریاضیات کاربردی  
خانم محیا تقی زاده مشاور تحصیلی یازدهم تجربی کارشناسی نرم افزار  
خانم فاطمه سادات چوگان
مشاور تحصیلی پایه دهم و یازدهم(انسانی)
کارشناسی مشاوره  
خانم آیلار حبیبب زاده مسئول پژوهش، المپیاد و رباتیک کارشناسی ارشد میکروبیولوژی  
خانم لیلا محمودیان مشاور بالینی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی  
خانم  سمیه بشرزاد مسئول امور دفتری کارشناسی مدیریت دولتی  
خانم فاطمه ملازینلی مسئول امور مالی کارشناسی شیمی  
خانم نرگس  جانی مسئول فناوری کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی  
خانم سمانه غنیمی
کارشناس آموزش-مسئول آزمون کارشناسی گرافیک  
خانم محدثه ویسی کارشناس فرهنگی کارشناسی ادبیات عرب  
خانم زهرا جانی مسئول روابط عمومی دانشجوی کاردانی حسابداری-حسابرسی  
خانم خدیجه نوری زاده خدمات سیکل  
آقای سوخته سرایی سرایدار دیپلم مکانیک خودرو