آزمایش های پایه دوم  
     
 
آزمایش های پایه سوم  
     
 
آزمایش های پایه چهارم  
     
 
درج مطلب  
     
 
روز آزمایشگاه  
 
     
 
 

"به خاطر داشته باشید که چیزهای زیبایی که در مدرسه می­ آموزید، کار نسل­هاست. این میراث در دستان شماست تا به آن احترام بگذارید، به آن بیفزایید و روزی وفادارانه آن را تقدیم فرزندانتان کنید. بدین­ گونه ما، فناپذیرها، با خلق چیزهای همیشگی به جاودانگی می­ رسیم."

آلبرت انشتین

 
 
     
 
معرفی امکانات وفضای آزمایشگاه فیزیک دبیرستان  
این آزمایشگاه که در طبقه سوم دبیرستان قرار دارد دارای تجهیزات زیر می باشد:
 • متصل به اینترنت از طریق دو سیستم کامپیوتری
 • منبع تغذیه "های ولتاژ"
 • کیت نوری
 • دستگاه سقوط آزاد
 • انواع خازنها و مقاومت های کربنی
 • واندوگراف
 • الکتروسکوپ
 • استروبوسکوپ
 • ست کامل سطح شیبدار
 • منابع تغذیه های مختلف
 • گهواره نیوتن
 • و کلیه تجهیزات آزمایشات سال دوم و سوم دبیرستان و مورد نیاز پژوهش