دبیرستان فرزانگان 6
تماس با مدیریت
گیرنده
 
مدیریت دبیرستان فرزانگان 6 :
 
 
سرکارخانم مهناز صادقیان
 
سمت:
                       مدير دبیرستان فرزانگان6  تهران
 

میزان تحصیلات :       کارشناس ارشد برنامه ریزی تحصیلی و مدیریت آموزشی


سوابق کاری :            31 سال سابقه درخشان در آموزش و پرورش