تماس با مدیریت  
گیرنده
     
 
مدیریت دبیرستان فرزانگان 6 :  
 
 
سرکارخانم مهناز صادقیان
 
سمت:
                      مدير دبیرستان فرزانگان6  تهران
 

 تحصیلات :              کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی از دانشگاه تهران


سوابق کاری :            31 سال سابقه درخشان در آموزش و پرورش