بخش ها
 
 
     
   
نخستین همایش آنلاین معرفی نگرش علوم انسانی و دستاوردهای فرزانگان 6
 
 
 
 
 
 
 
                کارگروه علوم انسانی مدارس سمپاد، نخستین همایش آنلاینِ معرفی نگرش علوم انسانی و دستاورده‌های فرزانگان 6 با نام "نوگام" را برگزار می‌نماید.
              عناوین برنامه‌های اجرایی درنظر گرفته شده در این همایش به قرار زیر می‌باشد:
 
 
 
             
                برای شرکت در این همایش از طریق لینک زیر اقدام نمایید: 
  
                                                                                                          https://lms2.derakhtdanesh.com/b/adm-fie-y3k
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
     
   
اهداف کارگروه علوم انسانی
 
     
   
ویدئویی از رویداد بازی «راز سرسرا» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
ویدئویی از سفر علمی-آموزشی «کاریز»