بودجه بندی آزمون جامع اول  
     
 
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته رشته ریاضی  
     
 
برگزاری آزمون هماهنگ تستی شماره14  
     
 
برنامه پیشنهادی مشاور تحصیلی پایه دهم  
     
 
نفرات برتر امتحانات ترم اول  
     
 
نفرات برتر آزمون قلم چی  
     
 
آغاز اردوی مطالعاتی پایه یازدهم  
     
 
ارائه کارنامه میان ترم اول پایه دهم  
 

در تاریخ 97/9/10 کارنامه های میان ترم اول دانش آموزان پایه دهم پس از سخنرانی مدیریت محترم سرکار خانم صادقیان و
 برگزاری جلسه آموزش خانواده توسط خانم دکتر محمودیان به اولیا محترم ارائه گردید.
     
 
برگزاری کلاس تست حسابان پایه یازدهم با تدریس خانم تقی زاده  
     
 
ارائه کارنامه میان ترم اول پایه یازدهم  
 
 
در تاریخ 97/9/11 کارنامه های دانش آموزان پایه یازدهم پس از سخنرانی مدیریت محترم سرکار خانم صادقیان و
 برگزاری جلسه آموزش خانواده توسط خانم دکتر محمودیان به اولیا محترم ارائه گردید.
     
 
جلسه ی تجربه ی دینی  
     
 
اسامی پذیرفته شدگان کنکور سراسری 97-رشته ریاضی