دبیرستان فرزانگان 6
تصویر گردان
 
معرفی امکانات و فضای کتابخانه دبیرستان :

پایه گذاری کتابخانه دبیرستان  از فروردین 1390 آغاز شده است و هم اکنون تقریبا 4000 جلد کتاب دارد یعنی به طور متوسط سالانه حدود 1000 جلد به مجموعه اضافه شده است .

سیستم رده بندی کتابخانه بر اساس رده بندی کنگره بوده و تقسیم بندی بر اساس مولف و موضوع صورت می گیرد . نرم افزار مورد استفاده درکتابخانه  پارس آذرخش  می باشد.

کتابخانه هم اکنون حدود 600 عضو فعال دارد که شامل دانش آموزان پایه اول ،دوم ،سوم و پیش دانشگاهی  به اضافه دبیران و همکاران  دبیرستان می باشد.

علاوه بر کتاب، کتابخانه  شامل 10 عنوان مجله علمی و آموزشی بوده که به صورت سالیانه مشترک  می باشد. همچین دو عنوان روزنامه (همشهری و شرق )  نیز به صورت روزانه برای استفاده دانش آموزان و همکاران در کتابخانه  فراهم است .
 
اخبار/مقالات
 
اخبار/مقالات